Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  KOMEN

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Gz. 179a, wisselzang
 4. Gebed
   
  LEREN

 5. Tekst: zd 4 HC
 6. Lezen: Mt. 5,17-30 (Alke H.)
 7. Zingen: Ps. 36: 1 t/m 3
 8. Preek
   
  ANTWOORDEN

 9. Zingen: Gz. 140: 1 t/m 3
 10. Korte uitleg wat in de kinderkring is gedaan.
 11. Gezang: 160
 12. Gebed
 13. Collecte
   
  GAAN

 14. Zingen: Opw. 580 ‘Ik ben zo dankbaar’
 15. Zegen
   
  Kinderkring: groep 6