Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 95: 1 tm 3 ‘komt, laat ons juichen voor de HEER’
   
  *buigen

 4. Gebed
 5. Zingen: Gz. 90: 1 + 2 ‘ontsluit, o Heer, voor U ons hart’
   
  *horen

 6. Lezen: Opb. 3: 14-22
 7. Kindermoment: Ingrid
 8. Zingen: ‘Is je deur nog op slot?’
 9. Tekst: Opb. 3:20
 10. Preek
 11. Zingen: Gz. 103: 1 + 4 + 5 + 6 ‘o, Schepper, Geest woon in uw kerk’
   
  *geven

 12. Koninkrijksregels, met versie g van de wet (E Brink)
 13. Zingen: Ps. 119: 1 + 2 ‘welzalig wie de rechte wegen gaan’
 14. Gebed
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: Opw. 665 ‘ooit komt er een dag’
 17. Zegen

 
Kinderkring: groep 1 en 2