Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Zingen: Ps. 99: 1 + 4: ‘God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij’
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 99: 5 + 6 + 8
 4. Gebed, door te zingen: Gz. 177: 1 + 2 ‘Hoor, trouwe Vader, ons gebed’
   
  *leren

 5. Lezen: vr/a 19 HC en art. 25 NGB (Rick D.)
 6. Kindervertelling
 7. Zingen: Gz. 23 (2x) ‘uw Woord is een lamp voor mijn voet’
 8. Preek
   
  *geven

 9. Zingen: Ps. 119: 40 + 49 ‘uw woord is als een lamp, een helder licht’
 10. Gebed
 11. Collecte
   
  *gaan

 12. Bemoediging
 13. Zegen
 14. Zingen: Gz. 111 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’