Ds. J.E. Kramer

 1. Welkom/ afkondigingen
 2. Votum en zegen
 3. Zingen: Samen in de naam van Jezus
 4. Gebed
 5. Poppenspel A met o.a. Janine Bouwman
 6. Schriftlezing Hand. 8: 26- 39 door Martin Kiewiet
 7. En/ of Vertelling onderbouw (Marieke vd Wal) tussendoor zingen: “Lees je bijbel bid elke dag” in Nederlands en Engels, Fran, Duits en spaans
 8. Zingen: gedicht uit dankdagmap op melodie Psalm 134
 9. Preek
 10. Zingen: uw woord is een lamp voor mijn voet en psalm 119:40
 11. Collecte: Elle en Joel Kooistra
 12. Opwekking 733: tienduizend redenen