Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  (komen)

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Lb. 314: 1 t/m 3 ‘Here Jezus, om uw Woord, zijn wij hier bijeen gekomen’
 4. Gebed
   
  (horen)

 5. Lezen: Hand. 8:26-39 (Enno T.)
 6. Zingen: Ps. 87: 1 t/m 5 ‘Jeruzalem, de Godsstad hier beneden’
 7. Preek
   
  (danken)

 8. Zingen: Opw. 580 ‘ik ben zo dankbaar, Heer’
 9. Belijdenis, met art. 2 + 3 + 5 NGB (oud.)
 10. Zingen: Gz. 143: 1 t/m 4 ‘een vast burcht is onze God’
 11. Dankgebed
 12. Collecte
   
  (gaan)

 13. Zingen: Gz. 141: 1 t/m 3 ‘dankt, dankt nu allen God’
 14. Zegen