Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 139: 6 + 7
   
  *dopen

 4. Lezen: doopformulier II
 5. Gebed voor de doop
 6. Vragen aan de ouders
 7. Woord tot de kinderen
 8. Doopsbediening
 9. Zingen: Opw. 710
 10. Opdracht aan de gemeente
 11. Uitreiken doopkaart
 12. Dankzegging
   
  *leren

 13. Lezen: zd 25 HC (Marit W.)
 14. Preek
   
  *geven

 15. Zingen: Gz. 167: 1 tm 3
 16. Gebed
 17. Collecte
   
  *gaan

 18. Zingen: Gz. 161: 1 tm 4
 19. Zegen