Ds. J.E. Kramer

Moment stilte
Votum en zegengroet
Gezang 40: 1,2,4
Gebed
Gezang 162: 1 t/m 3
Lezen: Mt. 27,27-38
Psalm 2: 1,2
Kindermoment
Opwekking 614 ‘zie hoe Jezus daar loopt’
Tekst: Mt. 27,32
Preek
Gezang 79: 2, 3, 5
Gebed
Collecte
LvdK 460: 1 ‘loof de koning’
Zegen