Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
Aansteken kaars
Zingen
 

  *komen

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: Gz. 145: 1 tm 4 ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
   
  *buigen

 3. Gebed
 4. Zingen: Lb. 441: 1 + 4 + 5 ‘hoe zal ik u ontvangen’
   
  *horen

 5. Kindermoment
 6. Zingen: projectlied (melodie LvdK 387)
 7. Lezen: Jes. 2,1-5 (Enno T.)
 8. Tekst: Jes. 2,5
 9. Preek
   
  *geven

 10. Zingen: Opw. 575 ‘Jezus alleen’
 11. Lezen: Ef. 5,1-20
 12. Zingen: Opw. 595 ‘licht van de wereld’
 13. Gebed
 14. Collecte
   
  *gaan

 15. Zingen: Ps. 117 ‘Looft, alle volken, looft den Heer’
 16. Zegen