Ds. J.E. Kramer

(vooraf)
Mededelingen kerkenraad
Aansteken kaars
Zingen: ‘Er is een roos ontloken…’ m.m.v. MarCant.
 

  *komen

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: Gz. 48: 1 + 4 ‘Lof aan de God van Israël’
   
  *buigen

 3. Gebed
 4. Genadeverkondiging
 5. Zingen: Ps. 85: 3 + 4 ‘Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant’
   
  *horen

 6. Kindermoment
 7. Zingen: projectlied
 8. Lezen: Jes. 35 (Bea B.)
 9. Zingen: Ps. 126: 1 + 3 ‘Toen God ons weer naar Sion bracht’
 10. Tekst: Jes. 35: 3
  “Geef kracht aan trillende handen,
  maak knikkende knieën sterk”

 11. Preek
   
  *geven

 12. Zingen: Lb. 835: 1 tm 4 ‘Jezus, ga ons voor’
 13. Lezen: Joh. 15,9-17
 14. Zingen: Opw. 268 ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’
 15. Gebed
 16. Collecte
   
  *gaan

 17. Zingen: Opw. 461 ‘Mijn Jezus, mijn Redder’
 18. Zegen