Ds. J.E. Kramer | 16:00 uur | 1 november

Welkom en introductie op de dienst
Votum en zegengroet
Lied: Opw. 599 “kom tot de Vader”
Gebed
Bediening van de doop
     =Kort onderwijs over de doop
     =Vragen aan de doopouders
     =Doopsbediening
     =Uitreiken doopkaart
     =Lied: dooplied van Sela “in het water van de doop”
     =Gebed
Schriftlezing: Deut. 6,4-9
Lied: GK 25: 5 + 6 “louter goedheid zijn Gods paden”
Kindermoment
Lied:
Tekstlezing: Spr. 14,26
Preek
Lied: GK 90: 1 + 8 “Gij zijt geweest, o Heer”
Gebed met voorbeden
Aankondiging collecten
Herinnering aan actie schoenendoos dmv filmpje
Lied: Lb. 704: 1 t/m 3 “dank, dank nu allen God”
Zegen