Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Zingen: Ps. 80: 1 + 10 ‘o, herder die uw volk wilt leiden’
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Lb. 314: 1 t/m 3 ‘Here Jezus, om uw Woord’
 4. Gebed
   
  *leren

 5. Inleiding
 6. Lezen: Joh. 10,1-18 (Philip H.)
 7. Tekst: vr/a 54 en 55 HC
 8. Preek
   
  *geven

 9. Zingen: ‘Dit huis een herberg onderweg’
 10. Gebed
 11. Collecte
   
  *gaan

 12. Zingen: Opw. 767 ‘hoe mooi en hoe heerlijk’ (Familie)
 13. Zegen