Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Zingen: Ps. 48: 1 + 3 “De HEER is groot en hoog ge-eerd’
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 87: 1 + 2 + 5 ‘Jeruzalem, de Godsstad hier beneden’
 4. Gebed
   
  *leren

 5. Lezen: Gal. 4:21-31 (John L.)
 6. Lezen: vr/a 56 H.C.
 7. Zingen: Lb. 273: 1 t/m 5 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’
 8. Preek
   
  *geven

 9. Zingen: Gz. 118: 3 ‘De Heilge Geest, die in de waarheid leidt’
 10. Gebed
 11. Collecte
   
  *gaan

 12. Bemoediging met Opb. 21,10-12 en 21,21-26
 13. Zegen
 14. Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’