Ds. J.E. Kramer

 1. Votum en zegengroet
 2. Gz. 95: 1 t/m 4 ‘daar juicht een toon’
 3. Gebed
 4. Kindermoment
 5. Zingen: Gz. 44: 1 t/m 7 ‘de Heer is waarlijk opgestaan’
 6. lezen en tekst: Lc. 23:49-24:12 (Bea B.)
 7. Ps. 21: 2 + 3 ‘u schenkt de vorst wat u belooft’
 8. Meditatie
 9. Opw. 366 ‘kroon hem met een gouden kroon’
 10. De weg die God wijst: Fil. 3:7-21 (Oud.)
 11. Zingen: Ps. 18: 9 ‘alleen Gods weg …’
 12. Gebed
 13. Optreden Sound of Joy – twee liederen
 14. Collecte
 15. Gz. 99: 1 t/m 3 ‘u zij de glorie’
 16. Zegen