Ds. J.E. Kramer

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: Gz. 95: 1 t/m 4 ‘daar juicht een toon’
 3. Optreden Sound of Joy – twee liederen
 4. Gebed
 5. Zingen: dooplied Sela ‘in het water van de doop’
 6. Bediening van de doop
      =Vragen aan de ouders
      =Voor de kinderen
      =Doop
      =Opw. 710 ‘zegen hen’ staande
      =Oproep aan de gemeente staande
      =Uitreiken doopkaart

 7. Lezen en tekst: Lc. 23:49-24:12 (John L.)
 8. Meditatie
 9. Opw. 366 ‘kroon hem met een gouden kroon’
 10. De weg die God wijst: Fil. 3:7-21 (Oud.)
 11. Zingen: Ps. 18:9 ‘alleen Gods weg …’
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Gz. 99: 1 t/m 3 ‘u zij de glorie’
 15. Zegen