Ds. J.E. Kramer

LvK 560 ‘Hij ging de weg zo eenzaam’

  • Marcant en gemeente

Votum en zegengroet
Gezang 139: 4
Gebed
Via Dolorosa

  • Marcant en gemeente

Lezen: Mt. 27: 39-54
Psalm 22: 1 , 3
Tekst: Mt. 27: 54c: “Hij was werkelijk Gods Zoon”
Preek
Opw. 706 ‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’
Belijdenis door zingen: Gz. 123: 2 , 3 , 4

  • regels 1 t/m 4 door de mannen
  • regels 5 t/m 7 door de vrouwen
  • regels 8 t/m 10 door allen

Gebed
Collecte
Gezang 89: 2 , 4
Zegen