Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 31: 1 t/m 3 ‘Bij U o Heer zoek ik bescherming’
 4. Gebed
 5. Zingen: Ps. 22: 1 + 7 ‘mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij’
 6. Lezen: Lc. 23:26-46 (Alke H.)
 7. Zingen: Sela -> Via Dolorosa
 8. Lezen: Joh. 19:16b-22 (Alke H.)
 9. Zingen: Joh de H 415 ‘is dat is dat mijn Koning?’
 10. Tekst: Lc. 23:38
 11. Preek
 12. Zingen: Opw. 614 ‘zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’
 13. Belijdenis, met art. 20 NGB
 14. Zingen: Gz. 89:1 t/m 4 ‘Jezus, leven van mijn leven’
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Opw. 787 ‘man van smarten, lam van God’
 18. Zegen