Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Lb. 280: 1 + 4 + 5 + 6 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
   
  *buigen

 4. Wet -> filmpje jeugdkring
 5. Gebed
   
  *horen

 6. Lezen: Lc. 24,13-35 (Gerda K.)
 7. Tekst: Lc. 24,35b
 8. Overdenking
 9. Zingen: Sela “Ik ben” ‘wie zal ons voeden, het brood met ons breken’
   
  *vieren

 10. Avondmaalsviering met formulier 5
      *lezen
      *gebed
      *belijdenis door te zingen: Gz. 179A
      *opwekking
      *moment stilte
      *ronde brood
      *ronde wijn
      *zingen: Gz. 57: 1 ‘Ik ben het levensbrood’
      *zingen: Gz. 125 ‘alles in allen zult gij voor ons zijn’

 11. Gz. 127 ‘Heer, wij gedenken hier uw dood’
 12. Sela “Avondmaal” ‘dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond’
   
  *geven

 13. Dankgebed (2) uit formulier
 14. Collecte
   
  *gaan

 15. Zingen: Ps. 33: 1 + 8 ‘zingt vrolijk, looft de naam des Heren’
 16. Zegen