Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  (komen)

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 138: 1 + 4 ‘ik zal met heel mijn hart uw eer’
   
  (vieren)

 4. Avondmaalsviering met formulier 4
       +lezen
       +gebed
       +belijdenis, door te zingen: GK 179A
       +opwekking
       +instellingswoorden
       +moment stilte
       +gaande viering, met zingen: GK162 ‘k heb geloofd en daarom zing ik’
       +gebed, met dankzegging 1
   
  (horen)

 5. Lezen: Hebr. 7,11-28 (Aly M.)
 6. Zingen: Ps. 110: 1 + 4 ‘zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken’
 7. Preek
   
  (geven)

 8. Zingen: Opw. 580 ‘Jezus, hij kwam om ons leven te geven’
 9. Gebed
 10. Collecte
   
  (gaan)

 11. Zingen: GK 139: 4 + 5 ‘U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit’
 12. Zegen