Ds. J.E. Kramer

Mededelingen van de kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 102A: 1 + 4 ‘Ja, de Trooster is gekomen’
   
  *buigen

 4. Lezen: Gal. 5,13-26 (Oud.)
 5. Zingen: Ps. 143: 8 + 9 ‘Laat ’s morgens uw genade dagen’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Optreden Sound of Joy: ‘Peace like a river’
 8. Optreden Annemiek en Maureen: ‘No longer slaves’
 9. Lezen: Rom. 8,1-17 (Gera F.)
 10. Zingen: Ps. 103: 5 + 7 ‘zoals een vader liefdevol zijn armen’
 11. Tekst: Rom. 8,14-16
 12. Preek
   
  *geven

 13. Zingen: Lb. 675 ‘Geest van hierboven’
 14. Gebed
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: Opw. 472 ‘Blaas met de adem van uw Geest op ons’
 17. Zegen