Ds. J.E. Kramer

Mededelingen van de kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 102A: 1 + 4 ‘Ja, de Trooster is gekomen’
   
  *buigen

 4. Lezen: Gal. 5,13-26 (Oud.)
 5. Zingen: Ps. 143: 8 + 9 ‘Laat ’s morgens uw genade dagen’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Lezen: Rom. 8,1-17 (Enno T.)
 8. Zingen: Ps. 103: 5 + 7 ‘zoals een vader liefdevol zijn armen’
 9. Tekst: Rom. 8,14-16
 10. Preek
 11. Zingen: Lb. 675 ‘Geest van hierboven’
   
  *vieren

 12. Openbare geloofsbelijdenis en doop
      *lezen formulier volwassendoop
      *vragen aan beiden
      *ja-woord Marjolein
        =knielen
        =zegen
        =opstaan
      *ja-woord Martin
        =knielen
        =zegen
        =doop
        =opstaan
      *zingen: Opw. 575 ‘Jezus alleen’
      *oproep aan de gemeente
      *uitreiken boeken
   
  *geven

 13. Gebed
 14. Collecte
   
  *gaan

 15. Zingen: Opw. 472 ‘Blaas met de adem van uw Geest op ons’
 16. Zegen