Ds. J.E. Kramer

 1. Welkom / door Anniek
   

 2. Zingen: Ps. 121: 1
 3. Zegengroet
 4. Zingen: Ps. 121: 4
 5. Zingen: Opw. 569 ‘over al wat leeft’
 6. Gebed / door Jolien
 7. Kindermoment door Marit en Michelle
 8. Zingen: GK 160 ‘groot is uw trouw, o Heer’
 9. Gedicht / door Roos
   

 10. Lezen: Psalm 44,18-27 / door Ilse
 11. Lezen: Rom. 8,31-39 / door Laura
 12. Zingen: Oceans
 13. Tekst: Rom. 8,37
 14. Preek
 15. Zingen: Opw. 479 ‘wij zijn meer dan overwinnaars’
   

 16. Openbare geloofsbelijdenis
   

 17. Apostolische geloofsbelijdenis
 18. Zingen: Opw. 616 ‘houd me dicht bij u’
   

 19. Gebed
 20. Collecte, met ‘No longer slaves’
 21. Zingen: Opw. 13 ‘Jezus, hij is koning’
 22. Zegen