Ds. J.E. Kramer

Huwelijksdienst van Martin Trip en Marjolein Ravenshorst
 

 1. Votum en zegengroet
 2. Antwoordlied: Ps. 146: 1 + 4 + 8 ‘Ik wil zingen al mijn dagen’
 3. Gebed
 4. Uitreiking trouwbijbel
 5. Zingen: Ps. 25: 2 + 4 ‘Heer, wijs mij toch zelf de wegen’
 6. Schriftlezing: 1Joh. 4,7-21 / door Ronald Trip
 7. Zingen: Opw. 705 ‘aan de maaltijd wordt het stil’
 8. Tekst: 1Joh. 4,16
 9. Bediening van het Woord
 10. Antwoordlied: Ps. 118: 1 + 10 ‘laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’
 11. Huwelijksbevestiging
      a.Lezen korte formulier
      b.Ja-woord door het bruidspaar
      c.Lied voor het gebed: Ps. 147: 6 OB ‘De HEER betoont zijn welbehagen’
      d.Gebed
      e.Zegen
      f.Lied na de zegen: Opw. 710 ‘zegen hen’

 12. Belijdenis van het geloof: lezen 12 artikelen (Oud.)
 13. Zingen: Gz. 167: 1 + 2 ‘samen in de naam van Jezus’
 14. Dankgebed
 15. Collecte
 16. Slotzang: Opw. 640 ‘ik hef mijn ogen op naar de bergen’
 17. Zegen