Ds. J.E. Kramer

Mededelingen van de kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Opw. 428 ‘genade, zo oneindig groot’
   
  *buigen

 4. Lezen: 1Tim. 6,2b-11 (Oud.)
 5. Zingen: Ps. 19: 3 + 4 ‘volkomen is Gods woord’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Kindermoment
 8. Zingen: Opw kids 233: “God heeft een plan met je leven”
 9. Lezen: 2Tim. 1,1-14 (Aly M.)
 10. Tekst: 2Tim. 1,13-14
 11. Preek
 12. Zingen: LvdK 95: 1 t/m 3 ‘nu bidden wij met ootmoed en ontzag’
   
  *ontvangen

 13. Kort onderwijs ivm bevestiging ambtsdragers
 14. Vragen en ‘ja’-woorden
 15. Zegen
 16. Zingen: Ps. 134: 1 t/m 3 ‘komt allen dienaars van de HEER’
 17. Opdrachten
   
  *geven

 18. Gebed
  Collecte
   
  *gaan

 19. Zingen: Opw. 472 ‘blaas met de adem van uw Geest op ons’
 20. Zegen