Ds. J.E. Kramer

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Gz. 171: 1 tm 3 ‘wees stil voor het aangezicht van God’
   
  *buigen

 4. Lezen: wet volgens Ex. 20 en samenvatting
 5. Zingen: Ps. 51: 6 + 7
 6. Gebed
   
  *vieren

 7. Doopsbediening
      Korte uitleg over de doop
      Vragen aan de doopouders
      Bediening van de doop
      Zingen: Gz. 141: 1 t/m 3 ‘dankt, dankt, nu allen God’
      Opwekking aan de gemeente
      Uitreiken doopkaart
      Gebed
   
  *horen

 8. Tekst: Jozua 18,1-10 (Enno T.)
 9. Preek
   
  *geven

 10. Zingen: Opw. 488 ‘Heer, ik kom tot U’
 11. Gebed
 12. Collecte
   
  *gaan

 13. Zingen: Opw. 520 ‘wees mijn verlangen’
 14. Zegen