Ds. J.E. Kramer

Votum en zegengroet
Gezang 95: 1 t/m 4
Lezen: Ef. 5 : 1-14
Opw. 580
Gebed
Lezen: Mt. 28 : 1-10
Kindermoment door kind en kerk
Zingen: ‘Jezus leeft’
Lezen: Genesis 23
Psalm 16: 4 , 5
Tekst: Mt. 28 : 6a (‘Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan’)
Preek
Gezang 114: 1 , 3 , 6 , 7
Gebed
Collecte
Gezang 99: 1 t/m 3
Zegen

Tekst: ‘Jezus leeft’
Maria kwam bij het graf
En huilde om haar Heer
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft