Ds. J.E. Kramer

*komen
Moment stilte
Votum en zegengroet
Zingen: Ps. 99: 1 + 4 + 5

 

*buigen
Lezen: ‘wet’, versie g (E Brink)
Zingen: Ps. 86: 4
Gebed

 

*horen
Kindervertelling
Luisterlied: Samuël, Samuël, Samuël
Lezen: 1 Sam. 2,1-10
Preek

 

*geven
Zingen: Lb. 152: 1 + 2 + 9 + 10
Gebed
Collecte

 

*gaan
Zingen: Gz. 164
Zegen