Ds. J.E. Kramer

  *vooraf

 1. Afkondiging overlijden
 2. Zingen: Opw. 640
  ‘ik hef mijn ogen op naar de bergen’
   

 3. Afkondigingen vervolg
   
  *komen

 4. Votum en zegengroet
 5. Zingen: Lb. 939: 1 t/m 3
      ‘op u alleen, mijn licht, mijn kracht’

 6. Gebed
   
  *horen

 7. Lezen: Psalm 23 (Jacquelien D.)
 8. Zingen: Lb. 23B: 1 t/m 5
      ‘de HEER is mijn herder’

 9. Tekst:Psalm 91 (Jacquelien D.)
 10. Preek
   
  *geven

 11. Zingen: GK 91: 1 + 2 + 7 + 8
 12. Lezen: Gal. 5:13-26
 13. Zingen: Lb. 841: 1 + 2
      ‘wat zijn de goede vruchten’

 14. Gebed
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: GK 36: 2
      ‘uw goedheid Heer is hemelhoog’

 17. Zegen