Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: DNP 65: 1 + 2 ‘vanuit de stilte klinkt ons zingen’
   
  *buigen

 4. Lezen: Kol. 3,1-17
 5. Zingen: Opw. 472 ‘blaas met de adem van uw Geest op ons’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Lezen: Kol. 4,7-17 (Bea B.)
 8. Tekst: Kol. 4,12
 9. Preek
 10. Zingen: Lb. 968: 1 + 2 ‘de ware kerk des Heren’
   
  *vieren

 11. Gebed, afgesloten met zingen Onze Vader volgens GK 180D
 12. Belijdenis, met Lb. 344 ‘wij geloven één voor één’
   

 13. (nodigen, 1e kring vormen)
       +opwekking
       +ronde brood
       +ronde wijn
       +zingen: Opw. 378: 1 + 2 + 3 ‘ik wil jou van harte dienen’

 14. (nodigen, 2e kring vormen)
       +ronde brood
       +ronde wijn
       +zingen: Opw. 378: 1 + 4 + 5
   
  *geven

 15. Gebed
 16. Collecte
   
  *gaan

 17. Zingen: GK 148: 4 + 5 ‘loof God gij vorsten overal’
 18. Zegen