Ds. J.E. Kramer

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 105: 1 + 5
   
  *buigen

 4. Lezen: wet Ex. 20 en sv Here Jezus
 5. Gebed
   
  *vieren

 6. Korte uitleg over de doop
 7. Vragen aan de doopouders en ‘ja’-woorden
 8. Bediening van de doop
 9. Zingen: Opw. 733 ‘tienduizend redenen tot dankbaarheid’
 10. Oproep aan de gemeente
 11. Uitreiken doopkaart
   
  *horen

 12. Kindermoment
 13. “mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig,
     Er is niets dat hij niet kan doen”.

 14. Lezen: Ef. 3,14-21 (Philip H.)
 15. Tekst: Ef. 3,20
 16. Preek
   
  *geven

 17. Zingen: GK 246: 1 + 3
 18. Gebed
 19. Collecte
   
  *gaan

 20. Zingen: Opw. 798 ‘Houd vol’
 21. Zegen