Ds. J.E. Kramer

Moment stilte
Votum en zegengroet
Psalm 118: 9 , 10
Gebed (met verwerking eerste doopgebed)
Doop, met formulier III

  • Lezen formulier
  • Vragen aan de ouders
  • Moment met de kinderen
  • Doop
  • Zingen / staande
  • Kinderopwekking 185
  • Oproep aan de gemeente / staande
  • Uitreiking doopkaart
  • Dankgebed

Lezen: 1 Pt. 1: 1-12
Tekst: 1 Pt. 1: 3
Preek
Gezang 92: 1 t/m 3
Wetslezing (versie B. Luiten)
Opw. 642 ‘De rivier’
Gebed
Collecte
Psalm 99: 3 , 8
Zegen