Ds. J.E. Kramer

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 43: 3 + 4 ‘O Here God, kom mij bevrijden’
   
  *buigen

 4. Zingen: DNP 130: 1 + 2 ‘vanuit het diepe duister’
 5. Gebed
   
  *horen

 6. Kindermoment
 7. Lezen: 1Kor. 13 (Wolter ten H.)
 8. Tekst: 1Kor. 12,31b
 9. Preek
   
  *geven

 10. Zingen: Opw. 488 ‘de kracht van uw liefde’
 11. Lezen: de wet van de liefde
 12. Zingen: Lb. 215: 1 + 4 + 7 ‘ontwaak, o mens, de dag breekt aan’
 13. Gebed
 14. Collecte
   
  *gaan

 15. Zingen: GK 85: 3 + 4 ‘bij wie hem vrezen is zijn heil geplant’
 16. Zegen