Ds. J.E. Kramer

Themadienst kinderen
Thema: “door dik en dun”, over vriendschap

   

 1. Moment stilte
  Votum en zegengroet

 2. Zingen: opwekking 194 (U maakt ons een)
 3. Kort filmpje ‘sterretje’
 4. Gebed
 5. Vertelling
 6. Zingen: Opwekking 378 (ik wil jou van harte dienen)
 7. Bijbellezing: 1Sam. 18: 1-4 en 1Sam 20: 14-17 (BGT) (Joas Veldman)
 8. Zingen: GK 23: 1 + 3
 9. Preek 1: over vriendschap
 10. Zingen: themalied
 11. Preek 2: Vriend van Jezus
 12. Zingen: Kidsopwekking 120 (Jezus u bent mijn Vriend)
 13. Wet: zingen Ken je Gods gebod
 14. Gebed
 15. Collecte: Liedje luisteren: (Sofieke en Elin Wimmenhove)
 16. Zingen: Samen in de naam van Jezus
 17. Zegen