Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
Inleiding op de dienst
Filmpje over Kerkelijke Eenheid
Handdruk

   
  *komen

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: Lb. 971: 1 tm 3 ‘zing een nieuw lied voor God de Heer’
   
  *buigen

 3. Wet volgens Ex. 20 en samenvatting Here Jezus
 4. Zingen: GK 40: 7 ‘laat wie uw heil beminnen hier en nu’
 5. Gebed
   
  *horen

 6. Lezen: Joh. 17 (Aly M.)
 7. Tekst: Joh. 17,21a “Laat hen allen één zijn, Vader”
 8. Preek
 9. Gebed
   
  *vieren

 10. Zingen: Opw. 797 ‘U roept ons samen als kerk van de Heer’
   

 11. (gereed maken tafel, viering aan tafel)
       +opwekking
       +moment stilte
       +ronde brood
       +ronde wijn
       +zingen: GK 16: 1 ‘bewaar mij Heer, mijn toeverlaat zijt Gij’
   

 12. (gaande viering)
      +zingen: GK 122: 1 tm 3 ‘ik was verheugd toen men mij zei’
        Opw. 705 ‘aan de maaltijd wordt het stil’
   
  *geven

 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Korte bijdrage over de huwelijkscursus
   
  *gaan

 16. Zingen: GK 233 (2x) ‘Jezus, vol liefde’
 17. Zegen