Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 175B in wisselzang
 4. Gebed
   
  *leren

 5. Tekst: zondag 11 HC
 6. Lezen: Hand. 4,1-12 (Alke H.)
 7. Interactie
 8. Preek
 9. Interactie
   
  *prijzen

 10. Zingen van drie liederen achter elkaar:
       GK 2: 1 + 4 ‘wat drijft de volken’
       GK 198: 1 t/m 4 ‘ik ben de weg, zo zegt de Heer’
       Opw. 460 ‘wat mij dierbaar was’
   
  *geven

 11. Gebed
 12. Collecte
   
  *gaan

 13. Zingen: Opw. 461 ‘mijn Jezus, mijn Redder’
 14. Zegen