Ds. J.E. Kramer

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 8a: 1 t/m 4 ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
   
  *buigen

 4. Gebed
 5. Zingen: GK 103: 3 + 4 ‘Hij is een God van liefde en genade’
   
  *horen

 6. Kindermoment
 7. Zingen: GK 119a (2x) ‘uw Woord is een lamp voor mijn voet’
 8. Lezen: Fil. 2,5-18 (John vd H.)
 9. Tekst: Fil. 2,15b-16a
      “WAARTUSSEN U SCHITTERT ALS STERREN AAN DE HEMEL.
      HOUD DAARBIJ VAST AAN HET WOORD DAT LEVEN BRENGT”

 10. Preek
   
  *geven

 11. Zingen: Opw. 346 ‘maak ons tot een stralend licht’
 12. Lezen: Ef. 5,1-20
 13. Zingen: GK 67: 1 + 2 ‘de Here God zij ons genadig’
 14. Gebed
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: Opw. 334 ‘Heer, uw licht en liefde schijnen’
 17. Zegen