Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad

   
  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en Zegengroet
 3. Zingen: Opw. 770 ‘ik zal er zijn’
 4. Gebed
 5. Zingen: GK 31: 1 + 9 + 14 ‘Bij U, O HEER, zoek ik bescherming’
   
  *leren

 6. Lezen: Hebr. 2:10-18 (John vd H.)
 7. Zingen: Lb. 575: 1 + 2 ‘Jezus, leven van ons leven’
 8. Tekst: H.C. zondagen 14 t/m 19
 9. Preek
   
  *geven

 10. Zingen: Opw. 575 ‘Jezus alleen’
 11. Belijdenis, lezen: 12 artikelen
 12. Zingen: GK 218 ‘Lof aan Gods Zoon, die als het lam’
 13. Gebed
 14. Collecte
   
  *gaan

 15. Zingen: GK 18: 9 ‘alleen Gods weg kan tot het doel geleiden’
 16. Zegen