Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum, door te zingen: Opw. 640 ‘ik hef mijn ogen op naar de bergen’
 3. Zegengroet
 4. Zingen: GK 90: 1 + 2 ‘gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen’
 5. Gebed
 6. Lezen: Joh. 12,37-43 en Joh. 20,24-29 (Aly M.)
 7. Tekst: Joh. 20,30-31 en Joh. 21,25
 8. Preek, deel 1
 9. Zingen: Opw. 460 ‘wat mij dierbaar was’
 10. Preek, deel 2
 11. Zingen: GK 232 ‘op bergen en in dalen’
 12. Geloofsbelijdenis van Nicea
 13. Zingen: GK 72: 10
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: GK 227: 1 + 4 + 5 ‘alles, alles is gelegen’
 17. Zingen: Lb. 415: 1 + 2 ‘zegen ons, Algoede’
 18. Zegen
 19. Zingen als amen: Lb. 415: 3