Ds. S.W. de Boer

 1. Votum = zingen Ps. 100 : 1 – 3
 2. Vredegroet
 3. Amen = zingen Ps. 100 : 4
 4. Gebed voor de opening van Gods Woord
 5. Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 18 (Jacquelien D.)
 6. Zingen: LvK 328 (Here Jezus om uw woord)
 7. Tekst: Johannes 1 : 14
 8. Verkondiging
 9. Zingen: Opw. 407 (Hoe groot zijt Gij)
 10. Geloofsbelijdenis, zingen: Gz. 179a (in wisselzang)
 11. Gebed en voorbeden
 12. Collecte
 13. Zingen: LvK 15 : 1, 2 (Loof nu mijn ziel de Here)
 14. Zegen