Ds. J.E. Kramer

Staande avondmaalsviering
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 167 (2x) ‘machtig God, sterke rots’
   
  *buigen

 4. Wet, Tien Geboden en Samenvatting Here Jezus
 5. Zingen: GK 119: 10 ‘ik lig terneer, gekluisterd aan het stof’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Lezen: Joh. 2,1-12 (Philip H.)
 8. Tekst: Joh. 2,11b
 9. Preek
 10. Belijdenis zingen: GK 175a
   
  *vieren

 11. Gebed
 12. Zingen: Opw. 797 ‘u roept ons samen’
   

 13. (nodigen, 1e kring vormen)
       +opwekking
       +ronde brood
       +ronde wijn
       +zingen: GK 68: 2 ‘rechtvaardig volk in God verheugd’
   

 14. (nodigen, 2e kring vormen)
       +ronde brood
       +ronde wijn
       +zingen: GK 68: 13 ‘o koninkrijken zingt Gods lof’
   
  *geven

 15. Gebed
 16. Collecte
   
  *gaan

 17. Zingen: “Gods zegen voor jou” van Sela