Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 93: 1 tm 3 ‘De Heer regeert, bekleed met majesteit’
 4. Gebed
 5. Filmpje voor de kinderen (God spreekt tot Mozes 4:28)
 6. Lezen: Ex. 3,13-15 en Opb. 1,4-8 (Jaap K.)
 7. Preek
 8. Zingen: Opw. 770 ‘hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’
 9. Belijdenis, door te zingen: Lb. 939 ‘op u alleen, mijn licht, mijn kracht’
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Zingen: Opw. 672 ‘heerser over alle dingen’
 13. Zegen