Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad

   
  (komen)

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 87: 1 + 2 + 5 ‘Jeruzalem, de Godsstad hier beneden’
   
  (vieren)

 4. Avondmaalsviering met formulier 3
       Lezen: par. Instelling en par. Christus gedenken
       Gebed
       Zingen: GK 184: 1 + 2 ‘Heer, wij komen vol verlangen’

 5. (gereed maken tafel)
       Opwekking en uitnodiging
       Instellingswoorden
       Moment stilte
       Gaande viering, met zingen: GK 178: 1 tm 5 ‘wij willen God de ere geven’
       Afronding door te zingen: GK 184: 3 ‘leer ons, Heer, vrijmoedig spreken’
   
  (horen)

 6. Tekst: vr/a 66-68 H.C.
 7. Lezen: art. 33 N.G.B.
 8. Lezen: Mt. 26,26-29 en Mt. 28,16-20 (Jaqueline D.)
 9. Preek
   
  (geven)

 10. Zingen: Lb. 968: 1 + 2 + 5 ‘de ware kerk des Heren’
 11. Belijdenis door te zingen: ‘k geloof in God – hij is de Vader’
 12. Gebed
 13. Collecte
   
  (gaan)

 14. Zingen: Opw. 642 ‘al mijn zonde, al mijn zorgen’
 15. Zegen