Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad

   
  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 18: 1 + 8 ‘ik heb u lief van ganser harte, Here’
   
  *buigen

 4. Lezen: ‘wet’, versie i, B Luiten
 5. Zingen: Opw 428 ‘genade, zo oneindig groot’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Kindermoment (Tineke)
 8. Zingen: “u bent die u bent”
 9. Lezen en Tekst: Joh. 9,1-7 en 9,35-41 (Wolter ten H.)
 10. Preek
   
  *geven

 11. Zingen: Lb. 534: 1 tm 4 ‘hij die de blinden weer liet zien’
 12. Gebed
 13. Collecte
   
  *gaan

 14. Zingen: Opw 595 ‘licht van de wereld’
 15. Zegen