Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 118: 1 ‘laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’
   
  *buigen

 4. Lezen: Tien Geboden en samenvatting Here Jezus (Oud.)
 5. Zingen: GK 205 ‘Christus aan het kruis verheven’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Kindermoment
 8. Zingen: ???
 9. Lezen: Psalm 22,1-22 (Bea B.)
 10. Zingen: DNP 22: 1 + 4 + 5
 11. Lezen: Psalm 22,23-32 (Bea B.)
 12. Zingen: DNP 22: 6
 13. Tekst: Psalm 22,22c “U geeft mij antwoord”
 14. Preek
   
  *geven

 15. Zingen: Opw. 706 ‘zie hoe Jezus lijdt voor mij’
 16. Gebed
 17. Collecte
   
  *gaan

 18. Zingen: GK 118: 6 + 7 ‘des Heren hand is hoog verheven’
 19. Zegen