Ds. J.E. Kramer

Biddagdienst kinderen
Thema: “Wat vraag jij?” 1Kon. 3,1-15
 

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Here, maak mij uw wegen bekend (themalied)
 4. Gebed
 5. Vertelling 1
 6. Zingen: Psalm 72: 1 (themapsalm)
 7. Vertelling 2
 8. Bijbellezing: Mat. 6,25-34 BGT
 9. Zingen: zoek eerst het koninkrijk van God
 10. Preek
 11. Zingen: Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart (themalied)
 12. Vertelling 3
 13. Zingen: Als je bidt zal hij je geven (elly en rikkert)
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: opwekking 798 (Houd vol)
 17. Zegen