Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Opw. 802 ‘hier is mijn hart, Heer’
 4. Gebed
 5. Zingen: GK 51: 4 + 5
 6. Bijdrage vanuit het YA-kamp
 7. Zingen: Opw. 689 ‘spreek, o Heer, door uw heilig Woord’
 8. Lezen: Ef. 4,17-24 (Wolter ten H.)
 9. Tekst: Ef. 4,23
 10. Preek
 11. Zingen: Opw. 472 ‘blaas met de adem van uw Geest op ons’
 12. Belijdenis, met lezen 12 artikelen
 13. Zingen: GK 250: 1 t/m 3 ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Sela: Jezus’ liefde voor mij
 17. Zegen