Ds. J.E. Kramer

  Mededelingen kerkenraad
   
  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 148: 1 + 4 ‘loof, halleluja, loof de Heer’
 4. Gebed
   
  *vieren

 5. Zingen: dooplied Sela ‘in het water van de doop’
 6. Vragen aan de ouders
 7. Bediening van de doop
 8. Zingen:GK 105: 5 ‘God zal zijn waarheid nimmer krenken’
 9. Opwekking aan de gemeente
 10. Uitreiking van de doopkaart
 11. Gebed
   
  *horen

 12. Kindermoment
 13. Zingen: …
 14. Lezen: 1Kor. 12,4-14 (Aly M.)
 15. Tekst: 1Kor. 12,13 HSV
  “ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt”

 16. Preek
   
  *geven

 17. Zingen: Opw. 472 ‘blaas met de adem van uw Geest op ons’
 18. Gebed
 19. Collecte
   
  *gaan

 20. Zingen: Lb. 704: 1 ‘dank, dank nu allen God’
 21. Tien Woorden als heenzending
 22. Zegen