Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: DNP 133
 4. Zingen: Opw 194 ‘U maakt ons één’
 5. Gebed
 6. Lezen: Hand. 15,1-29 BGT / door Ilse
 7. Preek
 8. Zingen: Opw. 167 ‘Samen in de Naam van Jezus’
 9. Belijdenis, door te zingen: GK 177: 1 t/m 4 ‘Heer, U bent mijn leven’
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Zingen: Opw. 461 ‘mijn Jezus, mijn Redder’
 13. Zegen