Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad

   
  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 100: 1 t/m 4 ‘juich, alle volken, prijs de Heer’
 4. Zingen: Opw. 589 ‘ik wil juichen voor U, mijn Heer’
 5. Gebed
   
  *horen

 6. Kindermoment
 7. Zingen: Liefde, blijdschap en vrede
 8. Lezen: Gal. 5,13-24 (Wolter ten H.)
 9. Tekst: Gal. 5,22a
      “Maar de vrucht van de Geest is liefde: vreugde (…)”

 10. Preek
   
  *geven

 11. Zingen: ‘Vreugde van mijn hart’ (Sela)
 12. Lezen als woord om naar te leven: Gal. 5,25-6,10
 13. Zingen: GK 119: 6 ‘o God, ik ben van harte zeer bereid’
 14. Gebed
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: Lb 841: 1 + 2 ‘wat zijn de goede vruchten’
 17. Zegen