Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 92: 1 + 2 ’t is goed de Heer te loven’
   
  *buigen

 4. Lezen NT-versie wet, versie i B Luiten
 5. Zingen: GK 243 ‘Heer, ik kom tot U’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Lezen: Fil. 2,12-18 en Fil. 4,4-7 (Enno T.)
 8. Overdenking over Fil. 4,4
 9. Zingen: -“blij, blij, mijn hartje is zo blij”
      GK 21: 2 + 4 + 7
   
  *vieren

 10. Avondmaalsviering met formulier IV uit het Gereformeerd Kerkboek 2017
      +lezen
      +gebed
      +zingen: GK 175A
   

 11. Gereed maken tafel, viering aan tafel
      opwekking
      moment stilte
      ronde brood
      ronde wijn
      zingen: GK 36: 2 ‘uw goedheid, Heer, is hemelhoog’
   

 12. Gaande viering
 13. Zingen:
      Sela: ‘dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond’
      GK 182: 1 t/m 6
      GK 183: 1 t/m 3
      Gebed met dankzegging
   
  *geven

 14. Gebed
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: Opw. 88 ‘een rivier vol van vrede’
 17. Zegen