Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Gz. 102B: 1 + 2 ‘Ja, de Trooster is gekomen’
 4. Gebed
 5. Lezen: Hand. 2:1-4 en Hand. 2:37-41 (Jaap K.)
 6. Zingen: GK 87: 1 t/m 5 ‘Jeruzalem, de Godsstad hier beneden’
  (-kinderen naar de kring)

 7. Lezen: Lev. 23,9-17 (Jaap K.)
 8. Zingen: GK 65: 5 + 6 ‘het land bezoekt u met uw zegen’
 9. Tekst: Hand. 2,1a “toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak”
 10. Preek
 11. Zingen: GK 217: 1 tm 6 ‘dit is de dag, dit is het uur’
  (kinderen terug)

 12. Belijdenis van Nicea
 13. Zingen: Lb. 683: 1 t/m 4 ‘tis feest vandaag, tis pinksterfeest’
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Opw. 167 ‘samen in de naam van Jezus’
 17. Zegen